2013-12-23

Happy Holidays and Merry X mas


 
Happy Holidays 


Merry Christmas
2013-12-22

X mas Soomkai
We talked about putting X mas lights in the Soomkai over the kitchen table, but Francisco acted. Thank you! -Really like the result.

2013-12-15

Från Grannyra till Grannfejd


På nåt märkligt sätt är det lätt att associera till TV program när det gäller livets skeenden.
Ofta så blir livet just så surrealistiskt som man aldrig tror händer i verkligheten.

Art imitating life eller är det tvärt om ? Detta är vår berättelse om hur vi gått från Grannyra till Grannfejd på mindre än ett år.

Det hela börjar med att vi i slutet av Mars köper en fastighet med 100 år på nacken, ett därtill hörande stall och nära 2 ha mark.
För att komma ner i pris vid själva köpet så försökte vi få köpa endast huset från säljaren och inte all mark, då det för oss var en mycket stor investering. Den största någon av oss gjort förut i våra liv.

Då säljaren inte ville dela upp fastigheten på detta sätt och då vi efter att ha kollat med Stadsbyggnadskontoret i Lund förstod att stor del av marken var redan styckade tomter så frågde vi säljaren om det fanns några problem med grannarna? Det skulle det inte finnas enligt dem. 

Vår tanke var omedelbart  att försälja de redan styckade tomterna/fastigheterna för att på så sätt finansiera vår ståndande renovation av Stallet&huvudhuset som byggts om med 70&80tals standard. 

Dagen kommer då vi skall flytta in och första veckan bestämmer vi oss för att starta en bra relation med de grannar som bor närmast. Francisco bakar äppelpajer och jag får uppdraget att gå hem till de tre närmaste och överlämna dem.

Strax därefter blir  vi bjudna på en oerhört trevlig lunch hos en granne, men paret som har gården mitt över från oss får vi första riktiga kontakten i form av ett sk Erinran som inlämnas emot vår förfrågan på Förhandsbesked på bygglov som vi lämmnat in till byggnadsnämnden gällande två av våra styckade tomter.  Vi blir helt chockade. De som har beklagat sig över vårt Förhandsbesked till bygglov bor så långt bort från marken i fråga,  och har inte sagt något fastän de var en av grannarna vi hälsade på med paj och som senare kom över på kaffe och vi diskuterade våra planer med efter de fått vår förfrågan från byggnadsnämnden angående Förhandsbesked på bygglov.  

Våra grannar omtalade sin dränering och dess kostnader de lagt ner för sina åkrar och vi sade att vi ville inte medverka till några problem utan att vi vill göra allt efter konstens regler vad gäller avrinning och dränering då det ligger i vårt intresse att bäcken fungerar som den skall. Bäcken ligger i naturreservatet precis intill våra och bondeparets marker.  Bonden Ahlvist talar med skräck om att Bygglovet blir av så kommer två hela familjer och kan de ju ha 2-3 barn och då kommer det ju behövas skolbuss. Vilket väsen det kommer bli. De säger även i kör att de egentligen inte bryr sig om natur reservatet utan bara sin dränering. 

Bonden Ahlkvist som ärvt gården av sin far talade om hur han sprungit över ängarna, som nu var våra marker som barn, och hur han och frun inte ville att något skulle förändras som skulle förstöra deras utsikt. Makarna Ahlkvist talar även om att de blivit utsatta för misshandel. Maken Ahlkvist berättar att har blivit påpucklad av en annan bonde gällande en fejd som pågått i tre generationer (Vilket vi redan hört från grannarna första veckan vi flyttade in)  Tydligen så går det hett till här i Hoby Mosse.Känns som rena Falcon Crest Skånestyle...Det är vår brevlåda man ser i förgrunden. Vägen framför delar våra ägor från Gårdens ägor. Gården ärvde Makarna Ahlkvist av hans far. Tidigare bodde de i ett mindre hus inte långt ifrån gården. Grannar har vittant om deras negativa förändring när de gick från husägare till storbonde. Bonden Ahlkvist talade även om att han inte alls ville leva som bonde och att ekonomin ej går ihop som jordbrukare

För att kort redogöra för paret Ahlkvist Erinran emot vårt  Förhandsbesk. på Bygglov så påtalar de att de har lagt ner mycket pengar på dränering för sina åkrar som inte fungerar, pga bäcken inte sköts som rinner intill det område som även skulle husera de nya tomter som vi vill sälja med bygglov. Avslutande så talar man om att man vill bevara landsbygden.

Efter uttalande och sammanträde från Kommunekolog, Miljönämden samt Byggnadsnämden så framkommer att INGEN har något att sätta emot vår förfrågan om möjlighet till Förhandsbesked till Bygglov. Vi får altså vårt Förhandsbesked till Bygglov.

Bara så att alla är med i storyn. Då vi vill sälja tomterna så måste vi ha ett Förhandsbesked på bygglov för att de skall vara intressanta som försäljningsobjekt. Vår plan var följaktligen att försälja två tomter/fastigheter av vår egen mark och därpå ge möjlighet till två köpare
 att bygga 1 hus var efter bygglov från Byggnadsnämnden beviljats.

Vi vann altså STORT mot våra illvilliga grannar Bonden Ahlkvist och hans fru -- ingen hade något att invända mot vår önskan att låta två familjer köpa och bebygga två av våra tomter. Då de dessutom ligger så långt ifrån Bonden Ahlkvist och hans kärring så trodde vi aldrig att det skulle bli något problem.

MEN...man har alltid möjlighet att överklaga i Sverige.
Det gjorde makarna Ahlkvist
.

Detta efter att jag ringt och sagt att jag inte förstår varför de inte kom till oss direkt och krävde att vi utförde rätt typ av dränering och lät husen uppföras med ett regelverk som gör att avrinning efterföljs. Jag var besviken och arg på grannen som istället för att lösa problemet med oss bara sätter käppar i hjulet för oss att göra vad vi vill med vår mark. Vi skall ju inte bygga Turning Torso framför dem. Utan ge möjlighet till två  byggnadsnämnds godkännda hus på vår mark.Vår mark!


Vi fick köpare med en gång efter det att vi fått Förhandsbesked till bygglov, så vi skulle skriva kontrakt. Wow - vi skull nu kunna sälja ÄNTLIGEN.   

Vi skulle skriva kontrakt några dagar efter sista dagen för överklagan gick ut. Det finns ett starkt behov av byggklara tomter i detta område som ligger så nära Lund. 

Vad vi verkligen längtade efter var att ha råd att färdigställa renoveringen av vårt hem och var även så glada för att vi på riktigt kunna hjälpa Franciscos familj på Cuba. Franciscos mamma behöver opereras och väntar med denna operation tills dess att Francisco kan komma. Att åka till Cuba är både dyrt och är inget man gör över en vecka dessutom så skulle Francisco få fira jul med sin mor&syskon för första gången på 5 år. 
Då Franciscos familj är i behov av det ekonomiska stöd han kan ge så såg vi så fram emot att kunna erbjuda dem större ekonomisk säkerhet och då Grannen lovat oss vid vårt eget matbord över kaffe och hembakt att de EJ SKALL ÖVERKLAGA, så trodde vi ju själklart att allt var klart.

Så samma dag som tiden gick ut för att kunna överklaga så överklagade vår granne. Denna överklagan har vi ännu ej sett men undrar starkt vad vår granne skall komma med för påhitt denna gång, då alla ifrån Byggnadsnämnd till Kommunekolog samt Miljönämnd anser att vi har all rätt till att få Förhandsbesked på bygglov. 


Tråkigt i allt detta är att vårt intryck av makarna Ahlkvist är att de är olyckliga. De handlar falskt mot oss. Säger att de ej skall överklaga vid vårt bord, men gör det ändock mot sitt eget löfte till oss. Det är falskhet. Det är elakhet. Att låta sin egen olycka och privata misslyckanden gå ut över sina medmäniskor är orättvist. Att låta ensamhet och misslyckade familjerelationer gå ut över sina medmäniskor kommer inte att göra någon lycklig. 


I grund och botten så visar detta agerande fundamental brist på respekt, så inte undra på att problemen med grannarna här i trakten pågått i århundraden. Jimmy&Francisco

Hoby Mosse 321
225 91 LundThis very Swedish and extremely long text is about our neighbor not giving us a chance to sell our own land.The sacred sense of snowWhen snow falls it seals the world in a pure white.


Our old windows are not used to all the heat inside. The humidity shows up in a beautiful way.


 The old stable doors are renovated. Two chairs welcome beside the entrance.

 A view of the front of the Stable with the two new LARGE pots that my mother&father brought for my birthday in Oct and that never came in place until now. They have been the object of many discussions. Made from iron and VERY heavy. Think they have found the right place. For now anyway.Everything turnes beautiful with a layer of snow. 


 The triangular large new metal pot underneath the new out door lamps.
 The black metal outdoor lamp that is a up&down light. The walls are so beutiful in this state, but will have to be taken care of this spring. Thistles I found out walking put in a cement pot. Thistles are a favorite when the are dried.
When snow seals the world everything becomes beutiful and new.

2013-12-11

Snow and Soomkai


Snow fell and then it rained...but we now have a feeeling that X-mas is coming.
Since this is the time of giving I remind you that our Soomkai lamp gives when you get it. 
Soon a new shipment of my handmade Soomkai will leave Thailand to come to Sweden.
It makes me so happy that so many want to buy the original of this VERY copied original.

In the shipment that arrives in Sweden in Feb is also the first sample of a new handmade ceiling lamp that I have been working on for some time. Ann Persson is the person I rely on to get it all together in Thailand with the production of the NEW sample as well as with all of the Soomkai that has been handmade under her supervision in Thailand. Watt&Veke
together with alla of the shops that have sold Soomkai so successfully have helped us contribute together with all of you wonderful people that have them in your homes to contribute to the Orhpanage outside of Lopburi, Thailand. Read about it here. 

Right now I am filming new episodes of inspiring interior programs of the  the TV show HouseRescuers that will run i spring. Together with the lovelhy Maria Celin and Jonny Ljungman and a dreamteam at Jarowskij we are now rescuing all day long full speed ahead.

The beautiful picuture of a sea Soomkais waiting to be shipped was naturally taken by Per Magnus Persson , that I now have worked with in so many different productions and for so many years that we have stoppped counting them. Our collaboration is proof that buisiness and friendship work well together.

Jimmy

2013-12-05

Pieces that make the room

In this case the pieces that make the room for me, is - in order of importance 

1. the worn leather chair in the corner

2. The Moooi ceiling lamp that is a statement 

3. The Eames chair that I never grow tired of. Thank you Ray&Charles!!!!Find more inspiring interiors like this at Living Etc on the web 2013-11-30

Stable Kitchen from scratch
We start with tiles for the walls. Creating the Stables kitchen with a raw feeling of an old Butcher shop.
Now the wall tiles cover the space they should in our L shaped kitchen. The first parting wall for the open shelves that also is the foundation for the worktop, is in place. No cabinets here at all.


 The making of the cement surface with the hole for the sink and the faucet. It will later get tiles. The same type as the wall.

The large whole for the glass induction cook top. Looking forward to be cooking here!  

The sides covered with the white tiles frames the kitchen well. We leave the partition shelf walls in the cement. The black faucet is in place and look good together with the  black electrical outlets in my opinion. Closest to the camera you see the hole for the dishwasher.

Yippie!!!- now the worktops has tiles aswell!!!
Stainless steel sink 
almost ready for use. 


2013-11-26

NEW EEK WALLPAPER

What can I say but wonderful. 
Always found Piet Hein Eek´s world interesting and one that I want to explore. Now he has new wallpaper out again. Love the squares with a pink tint.
www.pietheineek.nl/nl

2013-11-23

Spicy at the Stable


 I think you can figure out what most of the things in this picture are apart from the orange peel hanging from the candle holder. They make great tea after they have dried enough.


 SAGE SAGE SAGE --- not much parsley, some rosemary and some thyme, but mostly SAGE


Winter apples that tastes wonderful. We are making applesauce today to go with the typical goose dinner traditionally served in november in this part of sweden.The old cast iron stove is as beautilful to look at as it is effective to cook on. Believe it or not!
 Sage, rosemary and orange peel hanging to dry.

Will be the first time ever we will have this many of our own spices to cook with at winter time. 

The old cast iron stove that already was in the stable has such beauty in it self. Now it almost looks like we decorated for X mas with all the spices we have taken in to dry for the winter.

2013-11-18

HSB om trångboddhet

HSB in sweden in an aritcle on small space living. Compact living and how it affects us.

2013-11-11

House rescue


Inredare Maria Celin och jag har börjat spela in TV3´s välgörande program Husräddarna både i Mälardalen och i Skåne. Är så oerhört tacksam för att få jobba för ett TV program som verkligen gör gott.

I den nya programserie som om ni missat första säsongen av, kommer att sändas en helt ny och uppdaterad variant av nu till våren. 

Detta smarta koncept att med hjälp av Trygghansa återbygga familjernas hus eller lägenhet efter allt från totalbrand till  force majeure av okänt slag och sedan bistå och hjälpa dem i alla val som måste tas om hand i allt från att inskaffa allt som saknas i garderben till allt som saknas i huset som helhet. 

Vi kommer som inredare in och hjälper familjen hitta sin stil igen, göra om det man önskat när man nu får en ny bostad och hitta det man blivit av med. 

Maria Celin som ni föresten även hittar som bloggerska här är en suverän inredare och vi har redan ett så bra samarbete att detta kommer bli en ren glädje i jobbform för mig.

 Kolla även in Maria´s hemsida för att se allt kul hon gjort. Vi är båda så lyckliga att få vara del av detta gäng från Jarowskij som fått möjligheten att hjälpa dessa familjer och individer som är ett fåtal av alla de som vart år drabbas av det oerhört svåra att helt och hållet förlora sitt hem. 

Oftast så är dessa mäniskor vi träffar oerhört tacksamma för att de överlevde. 
Vi får höra många historier om överlevnad. Var gång får man en tankeställare. 
Var glad över det jag har!

Att sedan få hjälpa till göra det bästa av den viktigaste plats i livet för oss alla. Vårt hem. 

 _____________________________________

 

This coming spring Maria Celin and I will be the new rescue team for the Swedish TV3 show Husräddarna, which could be Houserescue in swedish or Houserescuers to be exact. 

2013-10-22

Worn&Wonderful


 We are slowly but surely scraping the exterior walls of the Stable. Finding the look so lovely. In a way I wish we could keep it....I know I´m of the wall....

Fall is here but now we have water for the garden next year at least. Ps -- love the walls this way!!! Ds

The typical Stable windows making the worn walls look even more wonderful. 

Attention to detail. 
Love this hook that with which you hold the black Stable doors to the side of the house when open. Sadly only two out of four are still hanging where they should.

2013-10-17

Soomkai on the cover
Soomkai makes the cover again! 

Hus&Hem har Soomkai på omslaget i Oktober.

2013-10-09

Bathroom beginning


Time for timeless white square tiles in the bathroom at the Stable
Making a nook for the washer and drier to fit in when you just got in the door.


Now you can see the NEW electricity central and straight into the bathroom because the staircase that will lead to the bedroom upstairs is not in place. 
The bathroom seen from what will be the staircase. 


This door that was hidden in the Stable under a stack of old wood, will with some restoration become the only door we will have inside. The bathroom door.The larger black tiles don´t look so black when you are working....
......but your hands do though.