2021-10-27

2. Energy Efficient Interior designWhen we reach for the rechargeable 
electrical tooth brush remember to have fossil 
fuel free based energy in your home made from 
renewable fossil free energy sources. Part of : 
Föredrag | Lecture 

INRED CIRKULÄRT | 6 keys to CIRCULAR INTERIOR DESIGN 

After realizing energy comsumption is one of the largest contributing causes to climate change we want to design energy efficiant interiors which is a large part of key nr 2 : 

2. Energy efficient design

By reducing the amount of energy used to heat or cool your house, lighting 💡, kitchen & bathroom machines and all the electricity we crave we can contribute to lower energy consumption. 

Do you want to contribute? 

1-6 keys on the blog 👈🏽
Contact on js@jimmyschonning.com


2021-10-13

6 KEYS TO CIRCULAR INTERIORS | INRED CIRKULÄRT
I N R E D
C I R K U L Ä R T 

6
keys to Circular Interiors FÖREDRAG | LECTURE 

Jimmy Schönning 
Allteftersom vi på vår 
planet blir mer
 medvetna om at vi 
som bor här tillsammans
bär vårt personliga miljöansvar 
så blir det mer klart att vi bygger 
och inreder med planetens bästa i åtanke. 


As we grow more conscious of our own responsibility we
 want to contribute to
creating a healthier environment, 
so when we design, 
build and interior decorate we do so
considerate of planet earth in a Cradle to Cradle approach. 
 
Resultatet av insikten att vi själva är ansvariga för att vår värld 
skall fortsätta att existera

INSIGTH  INSIKT 
is where it all begins. 

When we realize that 
we are all responsible for 
this world to continue to exist.  
'blir att fler och fler förstår 
världsnyttan av att inkorporera 
hållbarhetsprinciper i sin inredning. 

The insight of knowing how to incorporate
key sustainability 
principles to our interiors.  

Arkitekter, inredare och designers 
(och ALLA som inreder sitt eget hem) 
 har stort inflytande över hållbarhet
 i sin omgivning.


EVERYONE that creates 
interiors can do it.  
Vi bestämmer över vilka material 
och produkter som skall användas och 
till vilken grad ekologi
 implementeras i de utrymmen de skapar 
Genom att applicera 
dessa 6 cirkulära 
nyckelprinciper 

BY APPLYING THESE 
6 KEY PRINCIPLES
så kan vi människor, inredare , 
designers och arkitekter 

reducera den negativa 
miljöpåverkan på vår samtid

och bygga en bättre, 
mer hållbar 
framtid tillsammans.LET’s work towards 
REDUCING THE NEGATIVE 
IMPACT ON MOTHER EARTH 
AND BUILD A BETTER MORE 
SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER. 

YOU AND I 


TOGETHER JIMMY 
jimmyschonning.com