2015-11-20

Ä N T L I G E N | dåtidMin kollega Björn "Snickarbjörn" Christiernsen som jag nu gör Husräddarna med på TV3 och som jag även arbetade med under mina år i Äntligen Hemma (ÄH) har berättat om varför han slutade på ÄH och varför han ansåg ÄH vara en osund arbetsplats. Se artikeln här.

Lulu Carter som precis som jag fick sparken från ÄH utan förklaring eller förvarning är av samma uppfatting som Björn och skriver på sin blogg. Bosse Rappne jobbar kvar på ÄH i mindre omfattning än tidigare, men har försökt att förändra attityden arbetsplatsen utan framgång.


När jag själv fick det överumplande meningarna levererade från producenten över telefon 2011 då jag hälsades God Jul med avsked från ÄH när jag trodde vi skulle diskutera nästa års upplägg så skrev jag på bloggen : God Jul önskar Äntligen Hemma Jimmy 

 Gällande min tid på ÄH så håller jag med om att det var en osund arbetsplats. 

– Det är viktigt att säga att det inte är TV4 vi pratar om. Det här handlar uteslutande om ”Äntligen hemma”. Redaktionen har en hierarkisk struktur som väldigt få arbetsplatser har och det är endast en person som egentligen tas till vara på.

Om det var en vanlig arbetsplats, inte ett tv-program, så hade någon behövt undersöka varför så många har fått avsked från redaktionen. Man skulle ta in nån managementkonsult och försöka hitta kärnan till problemen och då skulle man bli tvungen att koppla in psykjouren, för så allvarligt är det.
 Dock har det inte alltid varit så.

När jag började jobba på ÄH så var producent och redaktör oerhört erfarna, kunniga och styrde detta stora skepp som Äntligen Hemma är med van hand. 

Tyvärr så byttes de viktiga chefspositionerna aldeles för ofta och Producenter och Redaktörer kom och gick. När jag fick avsked var det Daniel Röös som var producent och det är han än. Nu är hans fru Karin Redaktör. Tillsammans med Martin Timell har de skrivit en bok. 

Björn Christiernsen, Bosse Rappne, Lulu Carter och jag har alla talat om problemen i en artikel.

Problem med mobbing och utanförskap är lika vanliga på arbetsplatsen som i skolan skulle jag tro. Att inte känna att man räknas på jobbet gör att man tappar självförtroendet.

För mig var det min stora räddning att jag blev uppsagd. Konstigt men sant! Det trodde jag inte först, men att upptäcka återigen att jobbet jag får möjlighet att göra handlar ALLTID om teamwork som skall fungera som jag fick bekräftat i jobbet med min redaktion på Husräddarna/Jarowskij och för att det skall fungera måste alla räknas arbetsplatsen. Komunikation är nyckeln till framgång på alla arbetsplatser. 
    

...............


I worked for over 5 years with a DIY show that ended abruptly for me with an unexpected discharge. Still do not know why.  Co workers  from this time, that now are not in the show anymore are discussing the problems of this work period in the media along with one who is still working

So therefor my long Swedish text. All of it of no meaning at all if you have not seen the TV show that was...IS running still on Swedish tv. Now though with a fifth of the viewers compared to when we were working with it. Inga kommentarer: