2010-10-22

Bränd en mot sten


Livet utanför dörren blir till tavlor.

Inga kommentarer: