2019-10-28

Li Edelkoort predicts future trendsLi Edelkoort Foto Ivy YinGreat article in Swedish GP on sunday. 


Suverän artikel för alla som inte vet vem 
Li Edelkoort är av Petra Dokken. Läs HÄR

Inga kommentarer: