2019-02-14

Lätt leva hållbartSom ambassadör för Ake Sundvall vill jag bli bättre på hållbarhet, 
så det blir en serie om just det under våren här på bloggen med början här. 

Då vi numer kan välja på att leva ett hållbart liv eller inte,så tror jag de flesta av oss skulle välja hållbart. Det svåra är ju att veta vad hållbarhet och hållbar utveckling är.

Sen uttrycket hållbar utveckling myntades i Bruntland rapporten 
som Norges Stastmininster presenterade för Förenta Nationerna 1987 så hör man ordet hållbarhet närapå dagligen 2019.  
Hur gör man för att leva hållbart? 

Lättast för mig är då att se på synonymer till hållbar som bla är : varaktig, slitstark, och beständig. Då får man en klarare uppfattning. Att då ställa frågan : 

Hur lever man slitstarkt och beständigt?

Ett enkelt svar på den frågan är att i sin roll som konsument nyttja de genvägar som betydligt förenklar att kunna leva hållbart som Svanen erbjuder. 
Svanen”föddes” 1989 när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att kunna hjälpa konsumenter som du 
och jag att göra bra val för miljön och det är väl just det hållbarhet innebär. Svanenmärkt först av allt blev batterier och papper men idag hittar du Svanen på fler än 10 000 varor och tjänster. 

Hur funkar då Svanenmärkning ? 

För att en tjänst eller produkt skall bli Svanemärkt så kravtestas den. Svanen analyserar produktens innehåll 
(till exempel kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark)och hur produkten eller tjänsten nyttjas eller tas omhand när den är förbrukad (återvinning och avfall). 

Svanen bedömer framför allt produkter och tjänster som används i stor mängd och av många människor.

Svanen begär in dokumentation och intyg av olika slag och gör omfattande tester i oberoende laboratorier. Därefter gör de kontrollbesök i produktionen eller 
på anläggningen som ska Svanenmärkas. 
Efter godkända kontroller får företaget en licens som ger dem rätt att använda Svanenloggan på sin produkt.  I denna kontrollprocess har Åke Sundvall fått sn grundlicens för deras studentlägenheter i Gubbängen i Stockholm. Jag frågar Hanna Lindskog chef för Komunikation och  Marknad på Åke Sundvallom deras väg till Svanenmärkning:

-Vi har ju fått vår gundlicens så att vår process är svanenmärkt. Nu bygger vi vårt första Svanenmärkta hus som är Maja & Knekten – studentlägenheterna i Gubbängen. Eller rättare sagt, vi har ambitionen om att de ska bli Svanencertifierade, för det vet vi ju först när husen är klara om vi klarat det så att säga.


Vi kommer att återkomma till studentbostäderna i Gubbängen när processen har kommit längre i 
min serie om hållbarhet här på blogggen. 

Sist men definitivt inte minst viktigt så är Svanens vision för ett hållbart samhälle som de bidrar till genom sin  miljömärkningar av en hållbar konsumtion. 
För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion 
och att deras produkter har uppfyllt  tuffa miljökrav. 

Alla kan faktiskt bidra till en bättre miljö, konsumenter genom att välja miljömärkta varor och tjänster, och företag genom att mijömärka sina produkter.Tänk på att : 
De flesta Svanenmärkta varor har loggan på själva produkten eller på sin förpackning. På hotell och restauranger hänger det ofta en Svanenutmärkelse på väggen. Många företag som har Svanenmärkta produkter använder loggan i sin marknadsföring, t ex i trycksaker, på sin hemsida eller i tv- och radioreklam. Du hittar också en aktuell lista över alla Svanenmärkta varor och tjänster på Svanen

Syftet med Svanen är att hjälpa oss  konsumenter  med att kunna välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på som finns på marknaden inte bara i Sverige utan hela Norden. Svanenmärkningen som du säkert sett med den grönvita runda symbolen med en svan. Stay in touch


Jimmy Vår gemensamma framtid, informelltBrundtlandrapporten
(egentligen Report of the World Commission on Environment 
and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna 1987. Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Bruntlandvarför den allmänt kallas Bruntlandkommisionen. 
 


Alla bilder är tagna av mig [föutom denna just ovan] i somras då jag försökte leva så hållbart jag kunde genom att njuta sommaren lokalt. Så underbart det var! 

Känner du igen Svanen i min lite hemgjorda och hållbara variant av deras logga ?

Inga kommentarer: