2012-08-13

Soomkai hjälperFör snart två år sedan bjöds jag av min vän och fotograf Per Magnus Persson och hans fru Ann till Thailand där de bor del av året. Tanken  var att se på ett  samarbete och resa runt en del.

Att komma till Thailand var för mig en enorm upplevelse. Vi såg så mycket avancerad möbelproduktion, men överallt sprang jag på de enkla hönsburar som kom att ge mig idén till lampan Soomkai som vi tillsammans med underbara Watt&Veke kunnat ta fram.

Allt började med att jag skapade en ny form av den bambubur jag sett där jag använde mig av den hantverkskunnighet som de som tillverkar burarna besitter.

Ann tog fram en produktion i Thailan efter det att Watt&Veke gillat min formgivning och idé om välgörenhet och Per Magnus fotade bilder och gjorde en brochyr.

Vi har snart sålt lampan i ett år och nu är det dags för den bit jag längtat efter.

Vi skall i slutet av November åka till barnhemmet för HIV smittade barn i Lopburi, Thailand och där få skänka av vinsten från vår Soomkai.

Tack så oerhört alla ni som genom att köpa en Soomkai lampa till ert hem har bidragit med hjälp till barhemmet i Lopburi.

Vill att ni alla skall veta att vi håller som bäst på med ett nytt projekt som heter Soomkai Lek, som är en ny lampa i samarbete med Watt&veke.

Formgivning hjälper,

/ Jimmy

 
In English that would be :
 
Almost two years ago I was invited by my friend and photographer Per Magnus Persson and his wife Ann to Thailand where they live part of the year. The idea was to look at collaboration possibilities and travel around a bit.

Coming to Thailand was to me a tremendous experience. We saw so much advanced furniture production, but everywhere I ran in to the simple chicken cages that came to give me the idea that became the lamp Soomkai that together with wonderful Watt&Veke we were able to produce.

It all started when I created a new design of the bamboo cage I'd seen where I used the craft skills of those that manufacture cages possess.

Ann found a way to produce the hand made lamps in Thailand and Watt&Veke liked my design and idea of ​​charity and Per Magnus photographed images and made a brochure.

We have now sold the lamp for almost a year and now it's time for the bit I longed for.

We shall in the end of November go to the orphanage for HIV infected children in Lopburi, Thailand and there donate the profits from our Soomkai.

Thank you so very much all of you buying a Soomkai lamp to your home and by that providing help to the HIV infected orphfans in Lopburi. 


I would like you all to know we are working with a new project called Soomkai Lek, a new lamp in conjunction with Watt&Veke.

Design helps,

/ Jimmy

Inga kommentarer: