2020-02-11

LADIES AND GENTLEMEN : THIS IS LUCAS MORTEN

LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILHELMSSON
MORTEN LUCAS ABOVE PHOTOGRAPHED BY tyrA Color Portrait BELOWLucas, jag måste börja med att gratulera till en otroligt fin artikel om din design. Hur kändes det att se ditt uttryck hyllas i STORT TACK JIMMY! DET VAR EN LÄTT SURREALISTISK SYN. JAG ÄR ENOMRT TACKSAM FÖR ATT VOUGE VILLE LYFTA EN ARTIKEL KRING MIG OCH MITT UTTRYCK. BÅDE ATT FÅ BESÖKA DERAS KONTOR I ONW WORLD TRADE CENTER SAMT SE SINA OBJEKT I DEN LEGENDARISKA TIDNINGEN ÄR NÅGOT UTAV EN BISARR DRÖM.

LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILHELMSSON


Jimmy
Vilken självklar närvaro din design har är tydlig på de bilder jag ser i det stilsäkert stylade och fotograferade bilderna som din partner Stina-Tyra Wilhelmsson tagit.Har du varit delaktig i fotograferingen av din design? Är bilderna mest tagna i Varberg?
MIN ÄLSKADE TYRA ÄR PERSONEN SOM TAR OBJEKTET OCH PLACERAR DEM I SAMMANHANG SOM ADDERAR TILL BÅDE ETT OCH TVÅ LAGER AV LIV. SJÄLV KÄNNER JAG MIG RÄTT KLAR OCH UTTÖMD NÄR OBJEKTEN ÄR KLARA OCH STÅR I VÅRT HEM. 


TYRA-STINA ÄR HJÄRNAN BAKOM ALLA FOTOGRAFERINGAR ETC. JAG SJÄLV ÄR MED MEN MEST SOM BÄRHJÄLP. INGA AV BILDERNA ÄR TAGNA I VARBERG, ÄN. 

VI HAR LITE COOLA PLASTER I VARBERG PÅ GÅNG MEN INGET VI HAR HAFT MÖJLIGHET TILL ÄNNU. VISSA AV BILDERNA ÄR FOTOGRAFERADE I SKÅNE, DE MER RÅA BILDERNA ÄR FRÅN SPRITAN I ÖDÅKRA (INNAN DET BLEV KOMMERSIELLA VERKSAMHETER) OCH DE SENASTE MED DEN MAGISKA GULA BAKGRUNDEN ÄR SKATEPARKEN I MALMÖ VID NAMN STAPELBÄDDSPARKEN ELLER SOM SKATEARNA SÄGER, STAPLE.LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILHELMSSON


Lucas how would you describe your design, your expression ?


ENG : 

TO DESCRIBE THE AESTETICS OR DESIGN OF OTHERS IS USUALLY RELATIVLY SELFEVIDENT, EVEN THOUGH  IT MIGHT BE DIFFICULT TO EXPRESS WITH WORDS. WHEN IT COMES TO DESCRIBING MY OWN EXPRESSION IT IS DIFFICULT FOR ME.  MOST CERTAINLY MY EXPRESSION IS AS EASY TO EXPLAIN AS ANYTING. I WOULD LIKE TO THINK THAT I HAVE A STABIL BASE/GROUND WHERE I EXPLORE DIFFERENT POSSIBLITIES AND APPROACH TO MY VIEW OF THE AESTHICS I EXIST WITH THAT CAN BE EXPRESSED AS A COMBINATION OF THE SCANDINAVIAN SACRED MINIMALISM COMBINED WITH A MORE AVANT GARDE, GOTHIC EXPRESSION. 


 SWE: 
ATT BESKRIVA ANDRAS ESTISK ELLER FORMGIVNING ÄR FÖR DET MESTA RELATIVT SJÄLVKLART ÄVEN FAST DET ÄR IBLAND ÄR SVÅRT ATT BESKRIVA MED ORD. I MITT FALL HAR SVÅRT ATT MED ORD BESKRIVA MITT UTTRYCK. TROLIGTVIS ÄR MITT UTTRYCK LIKA ENKELT ATT BESKRIVA SOM VAD SOM HELST. JAG VILL TRO JAG HAR EN TYDLIG OCH STABIL GRUND DÄR JAG UTFORSKAR OLIKA MÖJLIGHETER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. MIN SYN PÅ DEN ESTETIK.DÄR JAG BEFINNER MIG IDAG KAN UTRYCKAS SOM EN KOMBINATION AV DEN SKANDINAVISKA SAKRALA MINIMALISMEN OCH ETT MER AVANTGARDISTISKT, GOTISKT UTTRYCK.
LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSON
JIMMY :
 Då jag är infödd Varbergare och har min familj därikring och där genom jobbet träffat dig och även dina föräldrar som driver Studio Pompone i Varberg tillsammans med dig. Är hela familjen involverad i Studio Pompone? 
LUCAS: 

HELA FAMILJEN ÄR MER ELLER MINDRE INBLANDAD I STUDIO POMPONE PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT ÄVEN FAST VISSA INTE JOBBAR AKTIVT I DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN
STUDIO POMPONE ÄR EN INREDNINGSBUTIK SOM ÄVEN BESITTER ETT DESIGN/INREDNINGSARKITEKTKONTOR SOM SKAPAR OCH INREDER MILJÖER FÖR KONTOR, HOTELL, BUTIKER OCH ÄVEN PRIVATA HEM. 

LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSON
Jimmy: 
Är det arvet från dina föräldrar och det faktum att du dagligen arbetat med inredning som inspirerar dig till att skapa ny design eller var det just det faktum du nämnde i intervjun i Vogue att du ville inreda Tyras och din gemensamma lägenhet i Varberg och för att få det så som du ville började du rita möbler


LUCAS:

MED ETT LITE NIETZCHEANSKT TÄNK SÅ HADE JAG ALDRIG VARIT DÄR OCH GJORT DET JAG GÖR IDAG UTAN MIN UPVÄXT OCH MINA FÖRÄLDRAR. DET SOM DOM SOM HAR GETT MIG MÖJLIGHETEN TILL DEN UTVECKLING OCH KUNSKAP JAG IDAG HAR. SEN VAR DEN UTLÖSANDE FAKTORN SOM VOUGE SKRIVER HEMKOMST FRÅN VÅRA 3 MÅNADER I NYC. EN HEMKOMST JAG OCH TYRA SÅG PÅ TVÅ OLIKA SÄTT SOM FÖRANLEDDE TILL EN FLYTT FÖR MIN DEL. EN FLYTT JAG INGET ANNAN VILLE ÄN ATT TYRA SKULLE VARA MED PÅ.
LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSON

Jimmy:

The Copenhagen Design Art and Flower Studio Tableau opened 1 February 2020 a new exhibition where we can see “Skal” your polyester reinforced hemp vase. In short : What are your experiences of working with hemp? Why is the name of the piece Skal? 
LUCAS: 


MATERIAL ÄR ALLAS VÅR ÄLSKLING OCH NATURMATERIAL I SYNNERHET. SNABBVÄXANDE ICKEVATTENKRÄVANDE VÄXTER SOM BLAND ANNAT LIN OCH HAMPA ÄR NÅGOT VI MÅSTE FÖRSÖKA FÅ IN VÅRA LIV I EN STÖRRE UTSTRÄCKNING. MIN TANKE KRING SERIEN VAR ATT SKAPA ETT VACKERT SKAL AV ETT NATURLIGT MATERIAL SOM AV SIG ÄR TVUNGEN ATT LEVA I SYMBIOS MED ETT AV VÅRA MEST OMDEBATTERADE MATERIAL POLYESTER. ETT MATERIAL SOM FÖRSTÄRKS OCH FÅR SIN VACKRA FORM MED HJÄLP AV ETT MATERIAL SOM SAMTIDIGT STRYPER OCH KVÄVER DE NATURLIGA FIBRERNA. EN VISUALISERING AV HUR VI IDAG LEVER OCH TÄNKER KRING VÅRAN VÄRLD. HAR DET VARIT MÖJLIGT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL SIN OMVÄRLD PÅ ETT MER HUMANT OCH EMPATISKT VIS?LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSON
Why is it important to provoke the large mass as you commented on your outsider status in Vogue?

EN PROVOKATION MÖJLIGGÖR ATT MAN SOM INDIVID OCH SOM GRUPP KAN FLYTTA RFRAM GRÄNSER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT. ATT ENBART LEVA KONSENSUS SKAPAR INGEN PROGRESSIV MILJÖ. ATT IFRÅGASÄTTA SATTA NORMER OCH STRUKTURER HAR MAN I ALLA SAMHÄLLEN GJORT OCH ÄR NÅGOT VI ALLTID KOMMER ATT GÖRA. ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN MAKT OCH MASSA. DET ÄR JUST DETTTA SOM AVANTGARDISMEN GRUNDAR SIG PÅ. JUST EN MERGE MELLAN SAMHÄLLSFRÅGOR, KONST OCH KULTUR SOM ALLA BINDS SAMMAN AV EN STRÄVAN EFTER PROGRESSION. SEN ÄR FRÅGAN VARFÖR VI SKALL FRAMÅT OCH ÄR DET EGENTLIGEN NÖDVÄNDIGT?

JAG OCH TYRA DEFINIERAR OSS INTE SOM VARKEN OUTSIDERS ELLER NÅGOT ANNAT, DÄREMOT LEVER VI MÖJLIGEN INTE DET MEST KONVENTIONELLA LIVET. VI GÖR DET VI MÅR BRA AV OCH INTE FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN LÅNAD STATUS. VI ÄLSKAR ATT VARA MED VARANDRA OCH UPPTÄCKA NYA PLATSER, BÅDE KROPPSLIGT OCH SJÄLSLIGT.

LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSON

Jimmy: 

Since I have been enjoying following you on Instagram I have seen quite a big range of objects and furniture. How many different pieces have you created until now?


LUCAS:

I SKRIVANDE STUND HAR JAG GJORT 12 FÄRDIGA ORGINAL. JAG HAR ETT FLERTAL OBJEKT JAG JOBBAR PÅ JUST NU OCH YTTERLIGARE ETT FLERTAL SOM JAG HAR SISSAT PÅ. DÅ JAG GÖR ALLT SJÄLV ÄR IDÉN I SIG INTE DET SOM ÄR KRÄVANDE UTAN UTFÖRANDET. DET ÄR DÄR VÄRKET FÅR SITT LIV. I MED ATT JAG GÖR ALLT SJÄLV OCH UTIFRÅN MITT TYCKE EVOLVERAR ALLA OBJEKT UNDER PROCESSENS GÅNG.


Jimmy: 

Can you elaborate on and explain what you mean when you describe your own pieces as “in the grey zone between art and functional furniture”


LUCAS: 

HELA MIN TANKE MED MINA OBJEKT ÄR ATT SKAPA TING VI KAN KONSUMERA PÅ MÅNGA OLIKA PLAN. MÄNNISKAN HAR I MÅNGA TUSEN SKAPAT KONST I OLIKA FORMER FÖR VI SOM MÄNNISKOR DRAS TILL SKÖNHET, HARMONI OCH EN GNUTTA SPÄNNING I DE ALLA OLIKA DIMMIGA ABSTRAKTIONER. JAG VILLE SKAPA ETT HEM FYLLT AV OBJEKT VI SKULLE MÅ BRA AV OCH BLI UPPRYMDA AV ATT TITTA, KLÄMMA OCH LUKTA PÅ. SAMTIDIGT VAR JAG TRÖTT PÅ ATT KONSTVÄRLDENS STELBENTA SYN PÅ HUR MAN SOM INSTITUTION FRAMSTÄLLER KONST. ATT ENBART GE BETRAKTAREN MÖJLIGHETEN ATT TITTA PÅ ETT VÄRK TROR JAG NÅGOT GÅR FÖRLORAT. ATT MÖJLIGGÖRA EN STÖRRE UPPLEVELSE MED INTERAKTION MED KROPPENS FLESTA SINNE SKAPAR EN STÖRRE FÖRSTÅELSE OCH DJUPAR KONTAKT MED FÖREM¨LET I FRÅGA. ATT SKPA OBJEKT VI FAKTISKT KAN ANVÄNDA OSS AV MEN SOM PRIMÄRT FÅTT SITT LIV UR ETT VISUELLT PERSPEKTIV SKAPAR NYA SPELREGLER. NÄR VI INTE BEHÖVER TÄNKA PÅ KOMFORT, ELLER ANDRA GIVNA REGLER KAN JAG FÅ FULLSTÄNDIG FRIHET I MITT SKAPANDE. FULLSTÄNDIG FRIHET ÄR VÄL INGET ANNAT ETT UTOPISKT TILLSTÅND OCH INGET SOM MAN I VERKLIGALIVET STÖTER PÅ DÅ MATERIAL, BUDGET ELLER ANDRA FAKTORER SOM SKAPAR BEGRÄNSNINGAR.What would the perfect work assignment be for you ?

EN UTOPSIKT RIKTAD FRÅGA JAG INTE VET SVARET PÅ. VI ALLA HAR VÅRA DRÖMMER MEN MINA DRÖMMER HANDLAR MER OCH MITT LIV I STORT OCH DOM TANKARNA DELAR JAG BARA MED MINA NÄRMSTA I VÄLDIGT PRIVATA SAMMANHANG. 
LUCAS MORTEN BY TYRA STINA WILLHELMSSONTACK LUCAS MORTEN OCH tyrA
Stay in touch/Jimmy
Inga kommentarer: