2011-04-03

Idéverkstad


Vår griffelvägg är där allt händer. Idéer blir till. Tankar får ord. Uppmaningar ges.
En idé jag fick en sen kväll ( läs: sen natt) fick genast en enkel skiss på griffelavlan.
I veckan som gick har jag spelat in denna idé för Äntligen Hemma.
Att alltid ha en tomt ark tillgängligt ( läs griffeltavla) mitt i händelsernas centrum (läs : köket) gör att idéer blir till verklighet. Kollar du in Äntligen Hemma den kommande säsongen så får du se hur jag förverkligade idén eftersom jag inte får säga mer innan inslaget varit med i TV :)

Jimmy lOvEs his chalkboard in his kitchen

Inga kommentarer: