2011-04-10

Byggsopor Bye Bye


Att komma hem var dag nu när snön nästan smält och mötas av sopor som tidigare var gömda under snön har varit en mardröm. När nu vägen upp till huset är helt ren från is så har hela helgen gått åt till att få dem ner för berget vi bor på och sorterade så vi kan få dem transporterade till rätt ort - soptippen. Tänk att man skall komma ihåg att tala om för byggaren att han måste tänka på att sortera byggsoporna förutom att påminna honom om att han skall göra det som han lovat(bygga huset som är överenskommet fasten han kommer var tredje dag...) bli klar tiden han kontrakterats för samt inte dra över budgeten han själv lagt...

Inga kommentarer: